Svensk turistnäring är stark

april 3, 2008 15:04 by Johnny

Resandet till Sverige har högre tillväxt än genomsnittet i Europa. Antalet gästnätter i Sverige har ökat med nästan hundra procent sedan 1991. Under samma period har gästnätterna i Europa ökat med 80 procent, medan det i världen som helhet ökat med drygt hundra procent enligt statistik från Nutek och WTO. Svenska och utländska fritids- och affärsresenärer bidrar allt mer till svensk ekonomi. Den stora utmaningen ligger i att skapa en konkurrenskraftig turistnäring i framtiden och samtidigt åstadkomma en hållbar utveckling för miljön. Det måste finnas lösningar för ett mer miljövänligt resande. Det kan bara ske inom ramen för internationella samarbeten och regelverk.

Utbildningsdepartementet skickade nyligen ut ett pressmedelande att det endast är industrin som kan rädda orter i glesbygd som drabbas av nedläggningar. Det är dock mycket märkligt och provocerande att de enbart med stöd av en enskild rapport väljer att föra fram en så pass kontroversiell åsikt. Man nedvärderar på detta sätt turistnäringen som finns i hela landet och sysselsätter mer än 150 tusen årligen med ett exportvärde på 75 miljarder vilket är mer än den samlade svenska bilindustrin. Att svenskt resande och resenärer är fortsatt starka bör man inte betvivla.


Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comments

Add comment


 

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]